مفاهیم آمار و تخمین‌های بیزینی – 30 برگ ورد

فهرست مطالبمفاهيم آمار و تخمين‌هاي بيزيني    1مقدمه    2ارتباط بين علوم اقتصاد و آمار:    2روش كلاسيك نمونه‌گيري:    3روش بيزين:    4طريقه بدست آوردن تابع توزيع پسين:    5تخمين نقطه‌اي    7تابع زيان درجه دوم (quadratic loss function):    8تابع زيان خطاي مطلق (Absolote Error Loss Function)    9تخمين بيزين ضرايب رگرسيون خطي:    9تخمين بيزين ضرايب رگرسيون دو متغيره    10تخمين بنزين در رگرسيون مركب:    11سرچشمه مدل سازي VAR:    13فرآيند خود رگرسيون برداري (تعريف، تصريح، تخمين)    15انتخاب درجه VAR:    17موارد استفاده مدلهاي VAR:    18از مدل‌هاي ساختاري تا مدلهاي BVAR:    24طريقه اعمال اطلاعات پيشين مينه سوتا    26 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *