معماری کاخ های دوره عباسیان

مقاله معماری کاخ های دوره عباسیان: عباسيان مدت پنج قرن بر قلمرو امپراتوري اسلامي حکومت کردند، اما دوام و قدرت کامل آن بيش از تقريباً 150 سال نبود. بعد از اين دوره و پس از آن که مسائل هنري اسلام طرح و حل، و به ملل تابعه منتقل شد، امپراتوري اسلامي رو به خاموشي گذاشت. مدت سه قرن حوزه ي اسلامي شامل متمدن ترين قسمت دنياي آن روز بود. شهرهاي آباد و کاخ هاي باشکوه، و دانشگاه هايي پديد آمدند که فرهنگ و علوم قديم در آن ها تدريس مي شد. خلفاي دوره ي اول اسلام، به علت نداشتن مدير، مجبور شدند اداره ي امور کشورهاي مفتوحه را به حال قبلي حفظ کنند و همچنين به خاطر در اختيار نداشتن بنا و معمار، ساختمان هاي موجود را مورد استفاده قرار دهند. کم کم ملل مغلوب، ابنيه ي خود را با مقتضيات و احتياجات فاتحين وفق دادند و از آنوقت بود که به مرور رنگ اسلامي در هنر خاورميانه ظاهر شد. 15صفحه فایل ورد بیان اوضاع معماری عباسیان شرح ویژگیهای معماری کاخ ها و سازه های بزرگ این دوره: كاخ اخيضر ( ٱ خيدر) قصر بالكوارا (بولقواره)   مسجد كبير سامره و … …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *