معرفی ویژگی های طبیعی و انسانی شهر کرمان

این پروژه در قالب فایل word  و در 27 صفحه تدوین شده است که فهرست مطالب آن به شرح زیر می باشد. 3-1 – مقدمه. 3-2- موقع جغرافیایی.. 3-3- ویژگی­های طبیعی.. 3-3-1- زمین شناسی.. 3-3-2- ژئومورفولوژي دشت كرمان.. 3-3-3- اقلیم.. 3-3-4- خاک واستعدادآن دردشت کرمان.. 3-3-5- پوشش گیاهی منطقه. 3-4- مشخصات انسانی وتاریخی شهرکرمان.. 3-4-1- شناخت تاریخچه وعلل پیدایش شهرکرمان.. 3-4-2- ویژگی های جمعیتی شهرکرمان.. 3-4-3- مهاجرت… 3-4-4- سواد. 3-4-5- ویژگی های اقتصادی شهرکرمان.. 3-4-6- مسکن.. 3-5- منطقه بندی عمده شهرکرمان.. 3-5-1- منطقه 1. 3-5-2- منطقه 2. 3-5-3- منطقه 3. 3-5-4- منطقه 4. 3-5-5- منطقه 5. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *