مسئولیت مدنی خسارات ناشی از گود برداری غیر اصولی

امروزه صنعت ساخت و ساز از صنایع مهم دنیا محسوب می‌شود و هر روز رو به افزایش است. ساختمان‌های مرتفع تر گودبرداری‌های عمیق تری لازم دارد. این گودبرداری‌های عمیق خطراتی را نیز به دنبال دارند. گود برداری که مطابق اصول مهندسی و قوانین ساخت و ساز صورت بگیرد به ندرت موجب بروز خسارت می‌شود. پژوهش حاضر با عنوان مسئولیت مدنی ناشی از گودبرداری غیر اصولی از دو فصل تشکیل شده است، در فصل نخست کلیات موضوع آمده است در مبحث نخست این فصل مفاهیم؛ در مبحث دوم قلمرو، تاریخچه و شرایط مسئولیت مدنی؛ در مبحث سوم مبانی فقهی مسئولیت مدنی و در مبحث چهارم مبانی حقوقی آن بررسی شده است. در فصل دوم راجع به اشخاص مسئول در گود برداری و حدود مسئولیت آن ها بحث شده است. در مبحث نخست این فصل اشخاص دخیل در گود برداری و وظایف آن­ها، در مبحث دوم مسئولیت مدنی اشخاص دخیل در گود برداری و در مبحث سوم پیشگیری حوادث ناشی از گودبرداری از جنبه حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته است. عدم رعایت موازین و گود برداری غیر اصولی در اغلب موارد موجب بروز خساراتی می‌شود. مسئول جبران این خسارات در درجه‌ی ا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *