مراحل مختلف پروژه مديريت HSE شركت ملي نفت ايران

بخشی از این فایل : شواهد و مستندات مبني بر عدم پياده سازي مقررات HSE در برگزاري مناقصات و پروژه هاي شركت ملي نفت 1-         در متن آگهي هايي كه جهت انتخاب پيمانكار شركت ملي نفت منتشر مي گردد ،‌اشاره‌اي به لزوم دارا بودن خط مشي و نظام مديريت HSE نمي‌شود ( مغايرت با بخشنامه  1383 شركت ملي نفت ) 2-         برگزاري مناقصات هيچ گونه كميته يا كميسيوني مسئوليت ارزيابي موارد بهداشتي ، ايمني و محيط زيستي پيمانكار را به عهده ندارند. 3-         در مصوبة هيئت مديره شركت ملي نفت شمارة ك . م ن 80/423 مورخ 19/8/82 در خصوص « روش ارزيابي پيشنهادهاي پيمانكاران و امتياز بندي پيشنهادها »‌امتياز 1 تا 5 به مورد « سازمان HSE در طراحي و اجراي پروژه »‌داده شده است . بديهي است در شرايط فعلي در صورت كسب امتياز پيمانكار از ساير موارد فني – حتي بدون كسب امتياز از موارد HSE – حداقل امتياز از طرف پيمانكار كسب شده و پيمانكار …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *