مدیریت رله ها ی مشارکتی در سیستم های رادیو شناختگر

تعداد صفحات:79 نوع فایل:word چکیده   طیف فرکانس، منبع حیاتی ارزشمندی برای مخابرات رادیویی است لذا استفاده بهینه از آن یکی از مطالعات اساسی در علم مخابرات رادیویی است . در گذشته استفاده بهینه از طیف فرکانس، با تخصیص طیف انجام می ‌ گرفت . امروزه ، یکی از روش های ارائه شده برای استفاده بهينه از پهنای باند، به کارگيری تکنيکهای دسترسی به طيف به صورت دیناميک است . درسال های اخير، رادیوی هوشمند به عنوان ابزاری برای استفاده بهينه از طيف معرفی شده است . از طرفی تلاش مهندسین مخابرات در جهت بهبود نرخ ارسال اطلاعات براي کاربران مخابراتی می باشد . به دلیل محدودیت در منابع موجود می بایست به دنبال راهکارهایی براي غلبه بر این محدودیت ها بود . از جمله راهکارهایی که براي غلبه براین محدودیت ها عنوان شده است افزودن » شناخت به کاربران « و مجهز نمودن آنها به » راهبردهاي مشارکت « در شبکه هاي مخابراتی بی سیم می باشد . در این پروژه ش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *