مدیریت انرژي ریزشبکه با درنظر گرفتن عملکرد بهینه خودروهاي برقی و پارکینگ

با افزایش جمعیت کره زمین، نیاز انسانها به جابجایی در طول روز افزایش پیدا کرد. با افزایش این جابجایی ها، مصرف سوخت نیز بیشتر شد. مصرف سوخت علاوه بر قیمت بالا باعث افزایش آلودگی هوا نیز میشد. ازاین رو دانشمندان به فکر جایگزینی مناسب براي سوختهاي فسیلی جهت حمل و نقل افتادند و ایده ي استفاده از خودروهاي الکتریکی به عنوان موضوعی قابل تأمل مطرح گردید.این تحقیق به بررسی تأثیر شارژ خودروهاي الکتریکی بر ریزشبکه و بهبود پروفیل ولتاژ در حضور این خودروها می پردازد  به منظوربررسی دقیقتر تأثیرخودروهاي الکتریکی بر روي شبکه، نتایج شبیه سازي شارژ هماهنگ و با برنامه ریزي و نیز شارژ ناهمانگ خودروهاي الکتریکی مورد بررسی قرار گرفته است و این دو مدل شارژ را با یکدیگر مقایسه می کند… این مقاله pdf و 8 صفحه می باشد. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *