مديريت بهينه آبخوان آلوده به نيترات

پايان نامه فوق ليسانس با عنوان مديريت بهينه آبخوان آلوده به نيترات فايل ورد و پي دي اف پايان نامه، چكيده پايان نامه در ادامه ارايه شده است: با توجه به اهميت و نقش منابع آب زيرزمينی در تامين نيازهاي کشاورزی، شرب و صنعت در مناطق خشک و نيمه‌خشک، مانند ايران، بررسي خطر آلودگی آب‌هاي زيرزمينی مهم و ضروري مي‌باشد. نيترات يکی از مهمترين آلاينده‌هايي است که از منابع گوناگوني مانند کودهای شيميايي، آفت‌كش‌ها و يا فاضلاب‌های خانگی و صنعتی وارد آب‌هاي زيرزمينی مي‌شوند. در اين تحقيق جهت مديريت بهينه آبخوان‌های آلوده به نيترات از مدل شبکه عصبی مصنوعي جهت شبيه‌سازي تغييرات غلظت نيترات استفاده گرديده و به‌منظور استخراج مقادير بهينه برداشت از آبخوان آب زيرزميني با حفظ محدوديت غلظت نيترات در حد استاندارد از يک مدل بهينه‌ساز استفاده شده است. در اين تحقيق از مدل‌های بهينه‌سازی فراکاوشی شامل مدل‌های مجموعه ذرات و جستجوی الگو بهره گرفته شده است. با توجه به افزايش آلودگي غلظت نيترات در آبخوان کرج در طي سال‌هاي اخير، بخشی از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *