مجموعه 100 داستان کوتاه انگلیسی در مورد مسائل روزمره به همراه متن و صوت هر داستان – مناسب آموزش زبان

متن انگلیسی زیر راهنمای مناسبی در مورد داستان های صوتی می باشد This book contains 100 original short stories about life in America. These stories are written for ESL learners who are, at the least, high beginners.         We want to help ESL students learn English as quickly and effortlessly as possible. Learning should be interesting, not boring. We hope that learners will find that these stories are a pleasant way to improve their English.         The stories have interesting topics and are easy to understand. Each story is accompanied by an audio narrative so that learners can listen as they read. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *