مجموعه کتاب ها در مورد حفاری انفجاری

مجموعه کتابهای راهنما در خصوص انجام حفاری انفجاری شامل : Saudi chemical blaster’s manualEngineering rock blasting operationsModern trends in tunnelling and blast designRock blasting and overbreak controlPractical rock engineering …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *