متدولوژی و طراحی تحقیق

متن یگ فصل از کتاب تحقیق می باشد و 45 صفحه می باشد . این فصل به توصیف متدولوژی تحقیق می پردازد که در مطالعه استفاده گردید . روش تحقیق کیفی برای درک تعاملات بین هوش های چندگانه و عملکرد یادگیرنده ها استفاده گردید چون انها درگیر وظایف یادگیری دیجیتالی  بی انتها بودند که برای تطبیق طراحی تحقیق ساخته شد . فصل به طور مفصل به بازنگری و توصیف راهبرد های مختلف جمع اوری داده ها می پردازد که در مطالعه استفاده شدند . اینها شامل وظایف یادگیری دیجیتالی بی انهتا ، مشاهدات ، نمره گذاری سرفصل ها ، پرسشنامه و مصاحبه ها می باشند . این کار بدنبال کشف رویه تحلیل داده ها می آید ، روش تفسیری که استفاده گردید . فصل با توضیح سنجش های اعتبار و قابلیت اطمینان نتیجه گیری می کند که در طول مطالعه و همچنین ملاحظه موضوعات اخلاقی اجراء گردیدند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *