مبانی نظری و پیشینه پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی زوجین

مبانی نظری و پیشینه پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی زوجین 60 صفحه همراه با منابع 2-1- چارچوب نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….11     2-1-1- نظریه کارکرد گرایی…………………………………………………………………………………………………….11    2-1-2- نظریه فمینیستی…………………………………………………………………………………………………………..11    2-1-3- نظریه سیستمی مینوچین………………………………………………………………………………………………13    2-1-4- نظریه مازلو………………………………………………………………………………………………………………..13 2-2- خانواده………………………………………………………………………………………………………………. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *