مبانی نظری و پیشینه نگرش مذهبی و تعارضات زناشویی در زنان

مبانی نظری و پیشینه نگرش مذهبی و تعارضات زناشویی در زنان 50 صفحه همراه با منابع مقدمه در اين فصل به مباني نظري پژوهش مي پردازيم. در اين راستا علاوه بر تشريح مطالب اصلي (نگرش مذهبي و تعارضات زناشويي ) به مفاهيم مرتبط با موضوع پژوهش نيز پرداخته مي شود تا نماي كاملي از مباحث مورد نظر به دست آيد. در پايان پژوهش هاي داخلي و خارجي كه در ارتباط با موضوع پژوهش مي باشد، ارائه مي گردد. تعريف دين يا مذهب يكي از كارهاي اساسي و ضرور در پژوهش هاي علمي و تبادل انديشه، ايضاح الفاض و مفاهيم كليدي به كار رفته در بحث است. زيرا برخي از الفاظ، مشترك لفظي است و معاني لغوي و يا عرفي فراوان دارد. همچنين ممكن است، لفظي در جوامع گوناگون، معاني متفاوتي داشته باشد مثل واژه دين كه معاني گوناگوني برايش آورده شده است. برخي از الفاظ نيز در عين وحدت معنا، داراي چندين مصداق گوناگون بوده يا به مرور زمان، معناي نخستين خود را از دست داده و معناي جديدي را به خود گرفته است. بي توجهي به اين تغيير ها و كاربرد هاي گوناگون برخي الفاظ و مشخص نكردن مقصود از آن الفاظ و مفاهيم، گاهي سبب اشتباه و مغالطه مي شود(كريمي، 1385 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *