مبانی نظری و پیشینه رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری

مبانی نظری و پیشینه رابطه ی شیوه های فرزندپروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری 34 صفحه همراه با منابع منظور از شیوه ­های فرزندپروری والدین، نحوه ارتباط و طرز برخورد والدین نسبت به فرزندان، احساسات و علاقه آن­ ها به یکدیگر و چگونگی دخالت یا عدم دخالت آن ­ها در کار­های مهم و همکاری آن­ها است (شریعت­مداری، 1376). رابطه بین کودکان و والدین و سایر اعضای خانوده را می ­توان به عنوان نظام یا شبکه ­ای از روابط دانست که در کنش متقابل با یکدیگر­اند (برون فن برنر[1]، 1979؛ به نقل از برک، ترجمه محمدی، 1383). روابط والدین و فرزندان یا به عبارت دیگر شیوه ­های فرزندپروری در بین گروه ­های اجتماعی ابعاد مختلفی دارد و فقط شامل تغییرات یک نواخت نمی­ شوند. به طوری که ممکن است والدین هم فرزندان خود را دوست بدارند و هم آن­ ها را طرد نمایند. یا اینکه در عین دوست داشتن آنان، در انضباط سخت­ گیری کنند. پاسخ فرزند نیز صرفأ به یک جنبه از رفتار والدین یا شخصیت آن ­ها ارتباط پیدا نمی­ کند بلکه ماحصل ترکیب عوامل مختلف می­ باشد. هر چند پیش ­بی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *