مبانی نظری و پیشینه رابطه ورزش با عزت نفس و شادکامی

مبانی نظری و پیشینه رابطه ورزش با عزت نفس و شادکامی 60 صفحه همراه با منابع تأثير ورزش در شخصيت شخصيت اجتماعي بيان کننده ي رشد صحيح و طبيعي رواني افراد است . چنانچه تربيت بدني در يک جامعه مطابق با اصول اين علم در نظر باشد ، افراد ورزشکار را از فرد گرايي و خود محوري خارج کرده و رشد روحيات طبيعي را در فرد بهبود مي بخشد که در نتيجه شکوفا شدن اين استعداد، فرد باساير افراد اجتماع آسانتر ارتباط بر قرار کرده و در کنار آنها زندگي مي نمايد (عزيز آبادي فراهاني ،۱۳۷۳،ص ۲۰ ). جرج کلي از روانشناسان معروف  «شخصيت را روش و شيوه خاص هر فردي در جستجو براي پيدا کردن و تفسير معناي زندگي تعريف مي کند .» مطالعات انجام يافته نشان مي دهد که ورزشکاران و قهرمانان ،با شهامت و فدا کار مي باشند و بر اراده خود تسلط دارند .(کوشافر، ۱۳۸۱ ،صص۱۷۱و۱۷۲ ) بازي و ورزش  پيوند تنگاتنگي با رشد و تکامل شخصيت کودک دارند و آن را به مرحله نضج و آگاهي اجتماعي مي رسانند . پژوهشگران تحقيقات فراواني پيرامون نقش بازي وگيم ها در اجتماعي شدن و همچنين درباره اين مسأله به انجام رسانده اند که چگونه فعاليت هاي بدن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *