مبانی نظری و پیشینه رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری

مبانی نظری و پیشینه رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری 75 صفحه همراه با منابع 2-1- مقدمه . 11 2-2- راه های انتخاب روش های تربیتی .. 11 2-3- تعریف سبک های فرزندپروری .. 12 2-4- عوامل مؤثر بر سبک های فرزندپروری .. 13 2-5- تکنیک های والدین جهت اعمال کنترل . 15 2-6- سنخ شناسی فرزندپروری .. 17 2-7- روابط والدین- فرزندان در ادوار مختلف … 20 2-8- انواع تیپ های خانواده 23 2-9- سبک های فرزندپروری .. 23 2-10- تاریخچه هوش هیجانی .. 29 2-11- هوش هیجانی چیست؟ . 31 2-12- نظریه هایی در باب هوش … 32 2-13- هیجان چیست؟ . 34 2-14- فواید هیجان . 37 2-15- زیان های هیجان . 38 2-16- نقش هیجان ها در هوش … 38 2-17- هوشبهر و هوش هیجانی .. 39 2-18- مؤلفه های هوش هیجانی .. 41 2-19- هوش هیجانی و موفقیت شغلی .. 43 2-20- هوش هیجانی و سلامت .. 43 2-21- چه كسی به هوش هیجانی ( EQ ) نیاز دارد؟ . 44 2-22- كاربردهای هوش هیجانی در محیط كار . 50 2-23- تعریف پرخاشگری .. 52 2-24- نشانه های پرخاشگری .. 53 2-25- انواع رفتارهای پرخ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *