مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه رابطه خودکنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی 60 صفحه همراه با منابع سازگاري اجتماعي…………………………………………………………………………………………… 12 تعاريف سازگاري اجتماعي……………………………………………………………………………….. 16 ويژگي هاي شخص سازگار………………………………………………………………………………. 19 عوامل موثر بر سازگاري اجتماعي………………………………………………………………………… 21 تحليل فرآيند سازگاري…………………………………………………………………………………….. 26 ديدگاه هاي نظري سازگاري………………………………………………………………………………. 27 عملكرد خانواده………………………………………………………………………………………………. 33 نقش خانواده بر توانايي سازگاري كودك و نوجوان………. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *