مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری هدف و سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری هدف و سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم 65 صفحه همراه با منابع 2- مقدمه. 11 2-1- بخش اول: خود تنظیمی. 11 2-1-1-مفهوم خود تنظیمی. 11 2-1-2-یادگیری خودتنظیمی بندورا 14 2-1-3-خود تنظیمی یادگیری پینتریچ. 15 2-1-4- الگوی پیشرفت مهارت برنامه‌‌ریزی. 19 2-1-5-تئوری ویگوتسکی دربارۀ بازی روانی اجتماعی. 21 2-1-6-1-موقعیت تصویرسازی. 21 2-1-5-2- نقش‌ها 23 2-1-6- بازی اجتماعی و روانی و زبان و برنامه‌‌ریزی شخصی. 23 2-1-7-ابعاد یادگیری خود تنظیم. 26 2-1-8-عامل اصلی پیکربندی خودتنظیمی ‌ 26 2-1-9- الگوهاي يادگيري خود تنظیم. 28 2-1-10-الگوی یادگیری خود تنظیم زیمرمن. 28 2-2- سبک های یادگیری. 30 2-2-1- مفهوم سبک یادگیری. 31 2-2-2-دسته بندی سبکهای یادگیری. 33 2-2-2-1-سبک یادگیری دیداری. 33 2-2-2-2-سبک یادگیری شنیداری. 34 2-2-3-سبکهای یادگیری در حالت کلی. 35 2-2-4-سبکهای یادگیری شناختی. 35 2-2-6-خصیصه سبک یادگیری جنبشی و لمسی. 36 2-2-8-سبک های یادگیری کلب.. 38 2-2-8-1-تجربه& …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *