مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی 56 صفحه همراه با منابع 1-2-پیش در آمد. 14 2-2-تاریخچه رضایتمندی زناشوی.. 15 2-3-تعريف رضايت‌مندي زناشويي.. 16 2-4-تغییرات رضایت زناشویی در طول زمان. 19 2-5-ویزگی زوج های  سالم : 20 2-5-1-زوج های  سالم از دیدگاه بیورز، اسپری و کارلسون. 20 2-5-2- هشت معیار موفقیت زناشویی.. 21 2-6-عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی.. 21 2-6-1-السون و فاورز (1989) زوجین را شامل چند نوع می داند: 21 2-6-2- به نظر گارسیا رضایتمندی زناشویی در سه سطح مطرح می شود: 22 2-6-3- نیوفان (1994) عوامل زیر را بیانگر رضایت زناشویی می داند: 22 2-7- دسته بندی عوامل مؤثر بر رضایت مندی زناشویی: 23 2-7-1ارتباط.. 23 2- 7-2- سن.. 25 2-7-3- اعتماد و صداقت.. 25 2-7-4 درک همسر و تفاهم. 25 2-7-5- محبت.. 26 2-7-6- همکاری.. 26 2-7-7- مسائل جنسی.. 26 2-7-8- صمیمیت.. 27 2-7-9- توجه و علاقه. 28 2-7-10- مسائل مالی و اقتصادی.. 28 2-7-11- طول دوره ازدواج. 29 2-7-12- فرزندان. 29 2- …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *