مبانی نظری و پیشینه تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش لکنت و اضطراب کودکان

مبانی نظری و پیشینه تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش لکنت و اضطراب کودکان 60 صفحه همراه با منابع بخش اول: موسیقی 2-1-1 تاریخچة موسیقی.. 12 2-1-2 تعریف موسیقی درمانی.. 15 2-1-3 آوازی ملودیک (M.I.T)………………………………………………17 2-1-4 مکاتب و تکنیک­ های موسیقی درمانی……….. ……………………… 18 2 -1-4- 1 روش نوردوف و رابیگر …………….. … …………………………… 18 2-1-4-2 روش کودالی ………………………….. ……………………….19 2-1-4-3 روش دالکروز ……………………………… ……………………..19 2-1-4-4 روش بالینی ارف نورلوک …………… …… …………………….20 2-1-4-5 روش موسیقی و تصویر هدایت شده …… …………………..20 2-1-5 موسیقی درمانی تکاملی.. 21 2-1-6 برتری نیمکره ­ای در درک موسیقی.. 22 2-1-7 موسیقی درمانی و عصب شناختی.. 23 2-1-8 کاربرد موسیقی درمانی.. 25 بخش دوم: لکنت 2-2-1 ماهیت لکنت… 26 2-2-2 تعاریف لکنت… 29 2-2-3 انواع لکن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *