مبانی نظری و پیشینه اقدام به خودکشی و ویژگی های شخصیتی

مبانی نظری و پیشینه اقدام به خودکشی و ویژگی های شخصیتی 50 صفحه همراه با منابع 2-1مقدمه. 14 2-2تعریف خودکشی.. 15 2-3افکار خودکشی.. 17 2-4اقدام به خودکشی.. 18 2-5تاریخچه مربوط به خودکشی.. 19 2-6نشانه‌های هشدار دهنده در خودکشی.. 21 2-7علل خودکشی.. 22 2-8علل خودکشی در ایران. 25 2-نظریه­های خودکشی.. 26 2-9-1-نظریه­های روان تحلیلگری.. 26 2-9-2-نظریه رفتاری.. 27 2-9-3-نظریه شناختی.. 27 2-9-4-نظریه یادگیری.. 28 2-9-5-نظریه جامعه شناختی.. 28 2-10شخصيت.. 30 2-11اصطلاحات معادل شخصيت.. 32 2-2ديدگاه‌هايي درباره شخصيت.. 33 2-12-1-ديدگاه روانكاوي.. 33 2-12-2-ديدگاه پديدارشناختي.. 34 2-12-3-رویکرد شناختی.. 36 2-12-4-دیدگاه انسان‌گرایی.. 36 2-12-5ديدگاه يادگيري يا رويكرد رفتاري.. 37 2-12-6-رویکرد یادگیری اجتماعی.. 38 2-12-7-ديدگاه پردازش اطلاعات.. 38 2-12-8-ديدگاه صفات.. 39 2-13مدل پنج عاملي شخصيت.. 40 2-13-1-پيشينة تاريخي مدل پنج عاملي شخصيت.. 40 2-13-2-چشم اندازی نظری به الگوی پنج عاملی.. 44 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *