مبانی نظری و پیشینه اختلال های شخصیت

 مبانی نظری و پیشینه اختلال های شخصیت 45 صفحه همراه با منابع 2-1- مقدمه. 10 2-2- مدیریت بدن. 10 2-3- اختلال های شخصیت… 12 2-3-1 اختلال شخصیت پارانویایی.. 12 2-3-2 اختلال شخصیت اسکیزوئید. 12 2-3-3 اختلال شخصیت اسکیزوتایپی.. 13 2-3-4 اختلال شخصیت ضداجتماعی.. 13 2-3-5 اختلال شخصیت مرزی.. 13 2-3-6 اختلال شخصیت نمایشی.. 13 2-3-7 اختلال شخصیت خود شیفته. 13 2-3-8 اختلال شخصیت اجتنابی.. 13 2-3-9 اختلال شخصیت وابسته. 13 2-3-10 اختلال شخصیت وسواسی – جبری.. 13 2-4- ویژگی های تشخیصی.. 14 2-5- الگوهای بعدنگر اختلال های شخصیت… 15 2-6- اختلال های شخصیت دسته ی الف… 16 2-6-1 اختلال شخصیت پارانویایی.. 16 2-6-1-1 ویژگی های تشخیصی.. 16 2-6-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 18 2-6-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 19 2-6-2 اختلال شخصیت اسکیزوئید. 19 2-6-2-1 ویژگی های تشخیصی.. 19 2-6-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 20 2-6-2-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 21 2-6-3 اختلال شخصیت اسکیزوتایپی.. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *