مبانی نظری و پیشینه اختلالات یادگیری و پردازش اطلاعات

مبانی نظری و پیشینه اختلالات یادگیری و پردازش اطلاعات 35 صفحه همراه با منابع 2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 12 2-2- سیرتحولی تاریخی اختلالات یادگیری ………………………………………………………………………. 12 2-3- تعاریف اختلال یادگیری……………………………………………………………………………………………… 15 2-4-  مشکلات ویژه اختلال یادگیری………………………………………………………………………………… 18 2-4-1- نقص توجه…………………………………………………………………………………………………………. 18 2-4-2- پردازش اطلاعات………………………………………………………………………………………………. 18 2-4-3- مشکلات هماهنگی حرکتی…………………………………………………. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *