مبانی نظری و پیشینه اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی

 مبانی نظری و پیشینه اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی 46 صفحه همراه با منابع 1-2مقدمه. 16 2-2تعریف خودکشی و افکار خودکشی.. 16 2-3اقدام به خودکشی.. 17 2-4عوامل خطر در خودکشی کامل.. 18 2-5علایم هشداردهنده خودکشی.. 18 2-6نشانه­های مرتبط با خودکشی.. 19 2-7انگیره برای خودکشی.. 20 2-8علل خودکشی.. 21 2-9علل خودکشی در ایران. 23 2-10نظریه­های خودکشی.. 24 2-10-1-نظریه اشنایدمن.. 24 2-10-2-نظریه فروید. 25 2-10-3-کارن هورنای.. 26 2-10-4-دیدگاه جامعه شناسی.. 27 2-11اختلالات شخصيت.. 28 2-11-1-گروه اول (A) 29 2-11-2گروه دوم (B) 34 2-11-3-سومين گروه  (C) 40 2-12اختلالات شخصیت و خودکشی.. 43 2-13اختـلالات خلقـي يا عاطفـي.. 44 2-13-1-اختلالات افسردگي.. 46 2-13-2-اختلالات دوقطبي(شيدايي- افسردگي) 47 2-14رابطه اختلالات شخصیتی با اقدام به خودکشی.. 49 2-15پیشینه­ی پژوهشی.. 50 2-15-1تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور. 50 2-15-2-تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. 54 2-16مدل تحقیق..    57 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *