مبانی نظری و پیشینه آلکسی تایمیا و سبک های ابراز هیجان

مبانی نظری و پیشینه آلکسی تایمیا و سبک های ابراز هیجان 70 صفحه همراه با منابع 2-1- مقدمه . 13 2-2- آلکسی تایمیا 14 2-2-1- تعریف لغوی آلکسی تایمیا 14 2-2-2 -تعریف اصطلاحی آلکسی تایمیا 14 2-2-3- ویژگی‌هاي آلکسی تایمیا 15 2-2-4- ساختار  و انواع آلکسی تایمیا 16 2-3- ابراز گری هیجان . 22 2-3-1- تفاوت‌هاي فردی در ابراز گری هيجانی .. 23 2-3-2- تفاوتهای جنسی در ابرازگری هيجانی .. 27 2-3-3 – دو سوگرايي در ابراز هيجان . 28 2-3-4- بازداری در ابراز هیجان . 28 2-3-5- کنترل هيجانی .. 31 2-3-5-1-کنترل خوش خيم . 32 2-3-5-2-  کنترل پرخاشگری .. 33 2-3-5-3- نشخوار . 33 2-3-6- دوسوگرايي در ابراز هيجان و سلامت روانی .. 35 2-3-7-دوسوگرايي در ابراز هيجان و سلامت جسمانی .. 37 2-3-8- تعریف هیجان . 38 2-3-9- مفاهیم و دیدگاه‌هاي هیجان . 40 2-3-10- ابعاد و مولفه‌هاي هیجان . 43 2-3-11- اجزای هیجان . 46 2-3-12- نظم هيجانی .. 47 2-3-13- هوش هيجانی .. 48 2-3-14- نظریه‌هاي ابراز هیجان . 48 2-4- شخصیت و تیپ ش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *