مبانی نظری سلامت اجتماعی

تعریف سلامت      واژه Health از واژه Heal به معنی کامل است که نشان دهنده مقوله تندرستی کامل فرد، صحت و آسایش اوست. در علوم پزشکی گاهی از واژه Homeostasis به جای Health استفاده می شود که به معنای توانایی سازمان یافتن بدن در جوابگویی مؤثر به فشارها و بازگشت به وضعیت تعادل است.      سلامت مفهومی وسیع دارد که از مباحث ظریف تکنیکی تا مفاهیم اخلاقی یا فلسفی را دربر می گیرد. تعریف سلامت در هر جامعه ای تا اندازه ای به حس مشترک مردمان از سلامت و فرهنگ آنان بازمی گردد و در جوامع و گروه های گوناگون درک های متفاوتی از آن وجود دارد (سجادی،1383: 245).      به طور کلی، می توان گفت انسان بهنجار و سالم کسی است که هدفی اجتماع پسند دارد، از دنبال کردن هدف خود خرسند است و در مجموع، از زندگی خود اظهار رضایت می کند. در مقابل، کسی که هدفی اجتماع پسند ندارد و همواره با خود و اجتماع درگیر است و از زندگی نیز سودی نمی برد، فردی نابهنجار است (گنجی،1384: 375). تعریف سلامت اجتماعی      گلداسمیت در مقاله ای شاخص های سلامت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *