مبانی نظری اعتماد سازمانی

اعتماد سازمانی تعریف اعتماد      علیرغم نوشته هاي فراوان در مورد اعتماد و مفاهیم مرتبط با آن، یک تعریف رسمی در این زمینه وجود ندارد. براي مثال باربر (1983) عنوان می کند که مفهوم اعتماد شبیه یک مرداب مفهومی است. همچنین لویز و ویگرت یک سردرگمی مفهومی را در ادبیات اعتماد مطرح می کنند. کانن (2006) معتقد است که اگر چه واژه اعتماد به صورت روزمره در ادبیات محاوره اي استفاده می شود، اما ثابت شده است که تعریف آن در ادبیات سازمانی بسیار مشکل است. در واقع اعتماد یک مفهوم پیچیده با ابعاد مختلف است. با وجود این وضعیت آشفته و مشکل ساز، برخی معتقدند که هنوز مباحث مربوط به اعتماد قابل فهم هستند (الوانی و دانایی فر،1380: 7). تعاریف متعددي از اعتماد مطرح شده است. فرهنگ آکسفورد، اعتماد را به این گونه تعریف کرده است: …… تعریف اعتماد سازمانی      تعاریف متعددی از اعتماد سازمانی شده است. ساشکین اعتماد سازمانی را اینگونه تعریف می کند: «اطمینانی که کارکنان نسبت به مدیریت دارند و میزانی که آنها گفته های مدیریت را باور می کنند». گیبز اعتماد سازمانی را …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *