فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم قرارداد قرارداد مشاركت مدني خصوصي به منظور موضوع قرارداد عبارت است از مشاركت مدني طرفين بالمناصفه و متساوياً جهت با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)1 صفحه

فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم قرارداد  قرارداد مشاركت مدني خصوصي به منظور موضوع قرارداد عبارت است از مشاركت مدني طرفين بالمناصفه و متساوياً جهت با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)1 صفحه با قابليت ويرايش و چاپ در دسترس شماست. براي دانلود فرم از کادر زير اقدام به دانلود نماييد.     به نام خدا  قرارداد مشاركت مدني خصوصي   قرارداد مشاركت مدني ذيل بر مبناي ماده 10 قانون مدني كه عبارت است از : ((ماده 10 قانون مدني :قرارداد هاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشند نافذ است . )) طرف اول قرارداد: خانم / آقاي : …………………………………………فرزند آقاي  ………….. داراي شناسنامه شماره …………………………………..صادره از …………….به نشاني: ………………………………….كه در اين قرارداد به اختصار مالك ناميده مي شود و طرف دوم قرارداد:  خانم / آقاي :…………………………..فرزند آقاي:……………………. داراي شناسنامه شماره ….. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *