فایل اکسل سایزینگ و طراحی شیر کنترل control valve برای جریان های گاز و مایع

شیر کنترل وسیله ای است که جهت کنترل سه پارامتر مهم در صنعت نفت استفاده زیادی دارد. این پارامترها عبارتند از کنترل دما، کنترل فشار و کنترل سطح مایع در درون تجهیزات. سایزینگ شیر کنترل در طراحی واحد های جدید نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این محصول دو فایل اکسل است که با دریافت شرایط جریانی که بر روی آن شیر کنترل قرار می گیرد، میزان CV مورد نیاز برای شیر را بدست می دهد. مقدار CV پارامتری است که بر مبنای آن شیر مورد نظر انتخاب می شود. با داشتن CV میتوان سایز مورد نیاز از شیر را تعیین کرد. معمولا شرکتهای سازنده شیرهای خود را بر اساس CV آنها طبقه بندی می کنند. این فایل ها می تواند برای سایزینیگ و طراحی شیر کنترل گازی و مایع مورد استفاده قرار گیرد. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *