علـــل گرايش جوانــان و نوجوانــان به سوء مصرف مـــواد اعتيـــاد آور

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب *   فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )    تعداد صفحه27   فهرست مطالب     عوامـل فـردی فشــارهای عصبــی و بيــماريــهای روحــی : ســن بحـرانی : شخصيـت هـای خـاص : مشـکلات جسمـانی : عـدم آگاهـی از خطـرات مصـرف مـواد مخـدر : نگـرش مثـبت به مـواد مخـدر : مشاغـل خـاص : عوامــل خــانوادگی عوامـل اجتمـاعی در دستـرس بودن مـواد مـخدر : بـاورها و آداب نـادرست فرهنـگی: ضـعف فرهنـگ مشــاوره : مشــکلات اقتصــادی : اوقــات فراغـت و فعـاليتـهای جايـگزيـن: منـابع : پيـشگيـــری از اعتيـــاد   مقـدمه هـدف از پيـشگيـری پيـشگيـری در پزشکـی پيـشگيـری از اعتيـاد سطـوح پيـشگيـری ارزش سطـح بنـدی اقـدام هـای پيـشگيـری جمعيـت هـدف نحـوه انتخـاب گـروه هـدف روشهـای اجرائـی در پيـشگيـری مکانهـای ارائـه آمـوزش و اطـلاع رسانـی استفـاده از روشهـای جايـگزينـی در جهـت تغيـير شرايـط محيـط کـار اعتيــاد در ايــران ايـــدز هپـــاتيـت زنـــدان اقدامــات صحيـــح استــراتژيـهای کــاهش آسيــب خلاصـــه اهـــداف رواندر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *