طرح درس علوم دوم راهنمايي

فرمت فایل :ورد   تعداد صفحه : 4 صفحه       ‏نام‌ درس: ‏علوم‌تجربي ‏موضوع: ‏انواع ‏مخلوط ‏مدت: 45 ‏دقيقه ‏شماره‌ي طرح درس: نام مدرسه: ‏تعداد دانش‌آموزان: نفر ‏نام دبير: كلاس: ‏اول 1 ‏تاريخ: 30/9/83 ‏صفحه كتاب: 37- 35 ‏مشخصات كلي ‏آشنايي با مخلوط همگن و ناهمگن ‏هدف كلي 1- ‏تعريف مخلوط همگن و ناهمگن را بداند. 2- ‏ويژگي‌3- هاي مخلوط همگن و ناهمگن را بداند. 4- ‏بتواند براي مخلوط همگن و ناهمگن مثال بزند. 5- ‏مثال‌6- هايي كه در زندگي روزانه در رابطه ‏با اين دو مخلوط مي‌7- باشد نام ببرد. 8- ‏بداند نام ديگر مخلوط همگن محلول است. 9- ‏بداند كه جداسازي مخلوط ناهمگن راحت‌10- تر ‏است. ‏هدف‌هاي رفتاري ‏اشاره به اين موضوع كه تمام چيزهاي اطراف ما را خداوند آفريده از ‏جمله مواد گوناگون و توجه به اين مطلب كه هستي و هر چه در آن است براي انسان آفريده ‏شده و خلقت خاك، آب و هوا كه نمونه‌هايي از مخلوط‌هاي ه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *