طرح درس علوم اجتماعی

فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :3 قسمتی از متن :   تهیه کننده: موضوع: تکوین فرهنگ جدیدغرب عنوان درس : علوم اجتماعی  هدف کلی : شناسایی دوره های تاریخی فرهنگ غرب معلم انتظارداردفراگيربتواندسکولاریسم راتعریف کندوسکولاریسم آشکاروپنهان را ازیکدیگرتشخیص دهدوسکولاریسم،اومانیسم وروشنگری رابه عنوان مهم ترین ویژگی های هستی شناسانه،انسان شناسانه ومعرفت شناسانه فرهنگ معاصرغرب توضیح دهدوروندنهادینه شدن روشنگری بردانش وعلم مدرن وسکولاریسم درهنر ، اقتصاد، سیاست وحقوق جهان غرب راتوضیح دهد. هدف های جزئی:      …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *