طرح درس جامعه شناسی 1

فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :4 قسمتی از متن :   رشته :   تهیه کننده:   عنوان درس: جامعه شناسی 1 طرح درس                                                             هدف کلی :                      آشنایی با علوم اجتماعی   معلم انتظار داردفراگیرعلوم اجتماعی رابامعیارهای موضوع،هدف وروش ازعلوم دیگربازشناسدوعلوم اجتماعی،کنش اجتماعی انسان وپیامدهای آن راتعریف کندوهمچنین فایده های علوم اجتماعی راشناسایی کندوشاخه های علوم اجتماعی رانام ببرد. فراگیرمی داندکه علوم اجتماعی،علم به کنش اجتماعی انسان وپیامدهای آن است وبه مقایسه ی علوم انسانی وعلوم اجتماعی می پردازدوفایده های علوم اجتم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *