طرح درس احترام به بزرگترها

فرمت فایل : .ورد   تعداد صفحه : 16 صفحه       ‏2 ‏مشخصات كلي ‏نام ونام خانوادگي : ‏هدف كلي درس ‏آشنايي دانش آموزاناحترام‏ ‏به‏ ‏بزرگترهاآشناشوند. ‏هدف هاي جزئي ‏دانش آموزان با احترام به بزرگترهاآشنا شوند. ‏2-دانش آموزان نسبت به احرتام به بزرگترها از خود علاقه نشان دهد. ‏دانش آموزان بهاهميت بدانند كه احترام بهبزرگتر هايك كارخوب است. ‏دانش آموزان به اهميت احترام به بزرگترها رابدانند. ‏5-دانش آموزان نتيجه احترام بهبزرگترها رابداند. ‏هدف هاي رفتاري ‏1-دانش اموزان 4 مورداز احترام به بزرگترها رابنويسند؟ ‏2- دانش آموزان خاطرهاي از احترام رابه بزرگترها بنويسند ودركلاس بخوانند. ‏3-دانش اموزاندرمدرسه احترام به بزرگترها رارعايت كنند. ‏دانش آموزان نتيجهاحترامبه بزرگتره ارادرسه سطر توضيح دهد؟ ‏دانش آموزان به سوالات پايان درس پاسخ دهد. ‏2 ‏وسايل كمك آموزشي ‏كتاب ‏–‏تخته سياه ‏–‏ تصاويري از احترام به بزرگترها- ‏روش تدريس ‏پرس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *