طراحی و شبیه سازي آنتن موج نشتی LEAKY WAVE

10 صفحهPDF چکیده    شکل J در این مقاله، طراحی آنتن موج نشتی با ساختار فراماده توضیح داده می شود. یک واحد فراماده، با استفاده از پچ های فلزی متناوب طراحی می شود که میتواند به صورت محلی با کنترل باز یا بسته کردن شکاف ها حالت الگوی تشعشعی را تغییر دهد. به دلیل اینکه هر واحد، ربع طول موج موثر است، در نتیجه پویش الگوی تشعشعی به آرامی انجام می گیرد. هدف اصلی از انجام این   بهبود الگوی تشعشعی ساختار مایکرو استریپ، جهت استفاده در کاربردهای خاص می باشد که این مهم، با انتخاب پچ ،پژوهش های مختلف و همچنین زیر لایه های مناسب مورد آزمون قرار گرفت. به منظور تحقق هدف تحقیق، یک آنتن موج نشتی با قرار  شکل در یک آرایش ترکیبی راست- دستی و چپ- دستی پیاده سازی شد که هدف از آن، ایجاد خواص قابل J دادن پچ های شکل، در دو حالت باز و بسته، جهت تغییر در الگوی J تنظیم فراماده برحسب جهت تشعشع است. شکاف ها در واحدهای حالت مختلف برای شکاف ها 9 شکل، در این آنتن موج نشتی، مورد استفاده قرار گرفت و J پچ 8 . تشعشعی، برنامه ریزی میشوند گیگاهرتز تغییر داده شد تا به 0/1 گیگاهرتز با گام های 9/3 ت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *