طراحی منطقه مسکونی در شرایط جغرافیایی شمال کشور

در تحقیق حاضر سعی بر آن شد تا با بررسی همه جانبه شرایط جغرافیایی کشور و پیشینه تاریخی منطقه در کنار بازشناخت نیاز های انسانی، مفاهیمی تازه در این زمینه تعریف و در کنار ضوابط طراحی منطقه مسکونی به چارچوبی درست در راستای طراحی منطقه مسکونی دست یابیم. در این رابطه مهمترین عناوین این تحقیق به شرح زیر است : بازنگری در مفاهیم تحقیقشناخت انسان در راستایی تحقق نیازهای آنانسان و نیازهایش (ایمنی – فیزیولوژیکی – و … )ساحت های مرتبت با انسانانسان و طبیعتانسان و مبعودمعنایابی مسکن و سکونتمفاهیم مسکن از دیرین تا کنونسلسله مراتب سکونتگاهاستاندارد و ضوابط سکونتگاهبررسی نمونه های موردی داخلیبررسی نمونه موردی خارجیاصول طراحیبرنامه فیزیکیعوامل موثر در طراحی سایتمواد و متریال مناسی از شناخت تا بکارگیریمنابعاین تحقیق در قالب فایل ورد و در 110 صفحه ارایه شده است.   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *