طراحی آبرسانی به یک شهرک صنعتی همراه با سایزینگ لوله اصلی/طراح: دکتر مهرزاد خراسانی

فهرست مطالب ارائه شده:  1-مقدمه 2-سرانه مصرف آب  2-1    ميزان سرانه مصرف آب هر نفر   2-2    ميزان مصرف متوسط عمومي  2-3    مصرف آب فضاي سبز  2-4    ميزان مصرف متوسط صنعتي  2-5    تعيين مقدار متوسط تلفات آب  2-6    تعيين متوسط سرانه مصرف آب  2-7    تعيين حداكثر سرانه مصرف آب  3-         تعيين سايز خط لوله انتقال     …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *