طراحی آبرسانی به یک شهرک صنعتی همراه با تعیین سایز خط اصلی/دکتر مهرزاد خراسانی

فهرست مطالب ارائه شده: 1-مقدمه2-سرانه مصرف آب 2-1    ميزان سرانه مصرف آب هر نفر  2-2    ميزان مصرف متوسط عمومي 2-3    مصرف آب فضاي سبز 2-4    ميزان مصرف متوسط صنعتي 2-5    تعيين مقدار متوسط تلفات آب 2-6    تعيين متوسط سرانه مصرف آب 2-7    تعيين حداكثر سرانه مصرف آب 3-         تعيين سايز خط لوله انتقال …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *