شاخص اعتبار خوشه برای خوشه بندی فازی

شاخص اعتبار خوشه  برای خوشه بندی فازی در این مقاله یک شاخص اعتبار خوشه توسط Kim و همکارانش پیشنهادشده است . شاخص اعتبار جدید یک معیار فشردگی  و یک معیار جداسازی را به کار می گیرد. معیار فشردگی ترکیب فازی را در ماتریس عضویت ( U ) با فشردگی هندسی مجموعه داده ( X ) از طریق نمونه اولیه ( V ) ترکیب می کند. معیار(اندازه گیری) جداسازی به عنوان ارزش متوسط درجه همپوشانی تمام جفت ممکن های خوشه های فازی در سیستم تعریف شده  است. شاخص پیشنهادی با استفاده از چندین مجموعه داده ازمایش شده و ارزش گذاری شده است. نتایج مقایسه تاثیر بالا و قابلیت اطمینان شاخص پیشنهادی در مقایسه با شاخص های دیگر را نشان می دهد این پاورپوینت در 40 اسلاید تهیه شده است. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *