سوالات استخدامی قوه قضاییه کارشناس شبکه – در قالب pdf

سوالات عمومی شامل : ۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه) ۶۰۰ سوال با پاسخ نامه ۲. سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی ۶۰۰ سوال با پاسخ نامه ۳.سوالات استخدامی معارف اسلامی ۶۰۰ سوال با پاسخ نامه ۴.سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخ نامه ۵. سوالات استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی ۱۰۰۰ سوال با پاسخ نامه سوالات تخصصی : سوالات شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه ۵۷۵ سوال  با پاسخ نامه سوالات سیستمهای عامل  ۳۰۰ سوال  با پاسخ نامه سوالات معماری کامپیوتر ۱۲۵ سوال  با پاسخ نامه سوالات برنامه نویسی پیشرفته ۳۰۰ سوال  با پاسخ نامه سوالات ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ۴۷۵ با پاسخ نامه جزوات : جزوء امنیت در شبکه های کامپیوتری ۵۱ صفحه ایی جزوء سیستمهای عامل ۶۵ صفحه ایی جزوء ساختمان داده ها ۶۹ صفحه ایی جزوء برنامه نویسی پیشرفته ۷۸ صفحه ایی جزوء معماری کامپیوتر ۱۴۹ صفحه ایی سوالات دوره قبل قضاوت : سوالا ازمون قضاوت ۸۹ با پاسخ نامه سوالا ازمون قضاوت ۸۰ با پاسخ نامه سوالا ازمون قضاوت اذر ۷۹ با پاسخ ن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *