زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی

زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیربه روایت تاریخ بیهقی چون حسنک وزیر را ازبست bostبه هرات آوردند به بوسهل زوزنی تحویل داده شد آنگاه نوکران بوسهل حسنک را گرفته وبه پاس آنچه انجام داده بود گرامی داشتند!!!!؟ ابوالفضل بیهقی تاریخدان وتاریخ نگاربزرگ مسلمان ایرانی است که کتاب معتبر تاریخ بیهقی وی ازشهرت فراوانی برخورداراست بیهقی در شرح وقایع تاریخی سبک روایت داستانی را مرسوم نمود بنابراین اگرچه سوء ظن حکومت وبوسهل زوزنی نسبت به حسنک وزیروبالآخره علیرغم خدماتش به بردارکشیدن حسنک وزیر منجرشد یک واقعه ی تاریخی ناب با مدرک وسند است اما ابوالفضل بیهقی همین واقعه ی تاریخی را داستان گونه روایت کرده است بطوریکه خواننده احساس می کند داستان می خواند درحالیکه شرح یک واقعه ی تاریخی است این نوع روش شرح وقایع تاریخی برای اولین بار درتاریخ بیهقی دیده شده است وبعدأ دیگران ممکن است این روش را ازوی کسب نموده باشند تاریخ بیهقی مجموعه ای چند جلدی است که دراینجا داستان مربوط به چگونگی بردارکردن حسنک وزیراز دل تاریخ بیهقی بیرون کشیده شده وتنها همین قسمت در19 صفحه بصورت فایل اصلی pdf که درون یک فایل zip قراردا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *