راهکار برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه

محتویات قدردانی اعضای گروه ده نفره دولت الکترونیکی در جان در حال پیشرفت ده سؤال: 1-         چرا تشویق به دولت الکترونیکی می کنیم ؟ 2-         آیا دیدگاه واضح و ارجحیت دارتری برای دولت الکترونیکی داریم؟ 3-         برای چه نوع دولت الکترونیکی آماده ایم ؟ 4-         آیا امیدواری های کافی سیاسی برای رهبری تلاش دولت الکترونیکی وجود دارد ؟ 5-         آیا دولت الکترونیکی را از بهترین راهها انتخاب کرده ایم ؟ 6-         چگونه دولت الکترونیکی را طراحی و مدیریت کنیم ؟ 7-         چگونه در مقابل مقاومتهای درونی دولت بایستیم ؟ 8-         چگونه پیشرفت را اندازه گیری و مرتبط کنیم ؟ چگونه از شکست خود آگاهی یابیم . 9-         ارتباط با ب …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *