راهنمای پرسشنامه شیوه های فرزند پروری با مریند

فرمت: pdf و word شیوه نمره گذاری دارد گارانتی دارد معرفی این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براساس نظریه بامریند از آزاد گذاری، استبدادی و اقتدار منطقی والدین، برای بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ساخته شده است. این پرسشنامه شامل 30 ماده است که 10 ماده آن به شیوه آزاد گذاری مطلق ، 10 ماده به شیوه استبدادی  و 10 ماده دیگر به شیوه اقتدار منطقی  والدین در امر پرورش فرزند مربوط می شود. در این پژوهش آزمودنی ها که مادران نمونه های مورد مطالعه هستند باید با مطالعه هر ماده، نظر خود را با علامت × برحسب یک مقیاس 5 درجه ای (کاملاً مخالفم، مخالفم، تقریباً مخالفم، موافقم و کاملاً موافقم) مشخص کنند که بعداً و به ترتیب از صفر تا 4 نمره گذاری شده و با جمع نمرات، 3 نمره مجزا در مورد آزاد گذاری مطلق، استبدادی و اقتدار منطقی برای هر آزمودنی به دست می آید. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *