راهنمای پرسشنامه تحریک پذیری

فرمت: pdf و word شیوه نمره گذاری دارد گارانتی دارد معرفی پرسشنامه تحریک پذیری نیمرخ افراد با میزان تحریک پذیری بالا و پایین را از هم متمایز میکند و به طور عمده برای استفاده درهمه رده های سنی و گروه بیماران دچار اختلالات عصب شناختی مناسب است.نسخه اصلی این چرسشنامه در سال 2006 بر روی 22 بیمار دچار اختلالات عاطفی 23 بیمار هانتینگتون 19 بیمار آلزایمر و46نفر به عنوان گروه کنترل اجرا و اعتبار یابی شد. نتیجه بررسی نشان داد که این ابزار برای اندازه گیری تحریک پذیری در افرادی با اختلالات عصب شناختی مناسب است. این مقیاس توسط کریگ هیتانن مارکووا وبرییوس  (2006) ساخته و اعتبار یابی شده است .درایران این مقیاس در سال 1392توسط حاجی و برهمند ترجمه شده وبرروی 60 بیمار مصروع اجرا شده است  وپایانی آن بااستفاده از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ77/0 به دست آمده است. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *