راهنمای پرسشنامه انگیزه های ورزش

فرمت : pdf و word گارانتی دارد شیوه نمره گذاری دارد معرفی  پرسشنامه انگیزه های ورزش (نسخه 2) در سال 197 توسط مارکلند و اینگلدو (Markland & Ingledew)، بر مبنای نظریه خود تعیینی دسی و ریان ساخته شده است. در سال 1993 مارکلند و هاردی نسخه اولیه پرسشنامه انگیزه های ورزش را به منظور شناسایی انگیزه هایی که سبب شرکت افراد در فعالیت های ورزشی می شود و چگونگی تأثیر این انگیزه ها بر نوع و میزان فعالیت های ورزشی انتخابی افراد، تهیه کردند. این پرسشنامه دارای دوازده زیر مقیاس بدین شرح است: کنترل فشار روانی، کنترل وزن، تفریح، تأیید اجتماعی، لذت، ظاهر، رشد فردی، پیوند جویی، پیشگیری از بیماری، رقابت توانایی فیزیکی و اجبار پزشکی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *