دنلود پاورپوینت شهر الکترونیکی و دولت الکترونیکی – 66 اسلاید

          فهرست مطالب 1- شهر الكترونيكى چ يست ؟   2- اهداف شهر الكترونيكى   3- وي ژگى هاى شهر الكترونيكى خوب   4- وي ژگى هاى اساسى شهر الكترونيكى   5- آمادگ ى الكترونيكى ضرورت ورود به شهر الكترونيكى     1-5- زير ساخت ها   2-5- منابع انسانى   3-5- اداره دولت و حاكميت شهرى   4-5- قوانين و مقررات   5-5- بودجه و منابع مالى     6- الزامات شهر الكترونيكى     1-6- دولت الكترونيك   2-6- تجارت الكترونيك   3-6- آ موزش الكتروني ك   7- مراحل ايجا د شهر الكترونيكى   8- چ شم انداز شهر الكترونيكى   9- شهروند الكترونيكى   10- تاثيرات شهر الكترونيكى   11- مزيت هاى شهر الكترونيكى   12- برخى از خدمات قابل ارائه در شهرالكترونيكى     1-12- آموزش الكترونيكى   2-12- تراكنش هاى الكترونيكى   3-12- ارتباطات الكترونيكى   4-12- تفريحات الكترونيكى     13- معايب شهر الكترونيكى & …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *