درس حسابداری و پیمانهای بلند مدت

حسابداری و پیمانهای بلند مدت فرمتdoc   12صفحه چکيده محتواي فايل: حسابداری و پیمانهای بلند مدت( استاندارد 9 حسابداری )                       مقدمه : استاندارد مورد اشاره مربوط به نحوه حسابداری درآمدها و هزینه های مرتبط با پیمانهای بلند مدت در صورتهای مالی پیمانکار است . دوره مالی این نوع پیمانها معمولاً بلند مدت است ( دوره های مالی متفاوت )       هدف تدوین این استاندارد : تخصیص درآمدها و هزینه های پیمان به دوره هایی که در آن دوره عملیات موضوع پیمان انجام می شود .   نکات برجسته و قابل تأمل استاندارد : – اگرچه پیمانهای بلند مدت با زمان بیش از یکسال در ذهن متبادر می شود لیکن زمان بیش از یکسال آن مشخصه بلند مدت بودن نیست و صرفاً پیمانی که در دوره مالی اتفاق می افتد در این نوع استاندارد طبقه بندی می شود . – ممکن است یک پیمان دارای بخش های جداگانه ای باشدکه بتوان به هر بخش یک پیمان جدید اطلاق نحوه با سه شرط : الف ) پیشنهاد اولیه قیمت جداگانه باشد …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *