دانلود گزارش کارآموزی مراحل حسابداری پیمانکاری

دانلود گزارش کارآموزی مراحل حسابداری پیمانکاری دانلود گزارش کارآموزی مراحل حسابداری پیمانکاری      عملیات پیمانکاری  ارکان اصلی عملیات پیمانکاری انواع قرارداد های پیمانکاری مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری  مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح ارجاع کار به پیمانکار انعقاد قرار داد با پیمانکار اجرای کار ( شروع عملیات ) خاتمه کار سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی ) حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز دارائی های جاری  بانک و صندوق تخواه گردان ها حساب های دریافتنی حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اسناد دریافتنی پیش پرداخت ها سپرده حسن انجام کار درارئیهای ثابت  دارائیهای ثابت مشهود داراییهای ثابت نا مشهود بدهی های جاری  حسابهای پرداختنی اسناد پرداختنی پیش دریافت ها بدهی های بلند مدت  سرمایه در آمدها هزینه ها حساب پیمان  حساب کار گواهی شده روش های تداول حسابداری پیمانکاری روش کار تکمیل شده روش درصد پیشرفت کار ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری تعیین سود پیمان تکمیل شده انتقال سود و بستن ح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *