دانلود کنش پژوهی تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه.

کنش پژوهی موضوع :  مطالعه و بررسی تاثیر هوش هیجانی برپیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه   فرمت فایل:ورد تعداد صفحات:68             فهرست مطالب فصل اول مقدمه2 بيان مسئله پژوهش3 اهميت پژوهش 4 اهداف پژوهش4 فرضيه پژوهش 5 فصل دوم 1- هوش منطقي7 1-1 مفهوم كلي هوش7 1-2 عامل وراثت و محيط تأثيرگذار بر هوش8 1-3 هوش منطقي (هوش بهر)9 2- هوش هيجاني12 2-1 تعريف هيجان12 2-2 ظهور و پيدايش هوش هيجاني16 2-3 تأثير هوش هيجاني در زندگي و موفقيتها18 3- پيشرفت تحصيلي21 3-1 تعريف مفهومي پيشرفت تحصيلي21 3-2 كم آموزي و پيشرفت تحصيلي23 3-3 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 3-4 عوامل فردي، آموزشگاهي، خانوادگي و اجتماعي مؤثر بر پيشرفت تحصيلي25 4- هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي27 5- انگيزه31 5-1 تعريف انگيزه31 5-2 تأثير انگيزه بر پيشرفتهاي تحصيلي و يادگيري 31 6- پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه32 فصل سوم روش پژوهش 39 نوع پژوهش39 جامعه آماري39 روش نمونه گيري40 ابزار اندازه گيري40 روايي و اعتبار ابزار اندازه گيري41 الف) …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *