دانلود کنش پژوهی تاثير زنگ ورزش بر سلامت رواني دانش آموزان پنجم ابتدايي.

کنش پژوهی موضوع   : بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي  فرمت فایل:ورد تعداد صفحات:94               عنوان  صفحه چكيده1 فصل اول:كليات تحقيق2 مقدمه3 بيان مسئله5 سوال مسئله6 اهداف تحقيق6 اهميت و ضرورت تحقيق6 فرضيه هاي تحقيق7 متغيرهاي تحقيق7 تعاريف عملياتي و نظري واژه ها و مفاهيم8 فصل دوم: پيشينه و اربيات تحقيق9 مقدمه و كليات10 تاريخچه16 مختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايران32 بهداشت رواني و ورزش41 مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش49 نقش بزرگسالان در ورزش كودكان و نوجوانان50 نقش مربي در بهداشت رواني52 پژوهش در انگيزه ، رضايت و تعارض53 بهداشت رواني و اجتماع56 عوامل اجتماعي موثر در بهداشت رواني59 مركز راهنمايي كودك60 كودكان و نوجوانان ناسازگار61 علل پيدايش رفتار كودكان و جوانان ناسازگار62 علل عاطفي63 درمان64 پيشگيري66 فصل سوم: روش تحقيق69 جامعه مورد مطالعه70 روش نمونه گيري70 ابزار اندازه گيري درتحقيق71 روش تحقيق72 فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته ها73 جدول 1-4: ن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *